kochleární implantát


 

 

Kráťova stránka s odkazy pro lidičky bez zvuku

 


Výsledky hledání se otevřou v novém okně.nastavit jako domovskou stránku

přidat k oblíbeným

napsat Kráťovi


kliknutím na obrázek, nebo nadpis otevřete stránku v novém okněskupina Ticho v uších na Facebooku

Skupina Ticho v uších na Facebooku

Skupina Ticho v uších chce komunikovat se všemi

 Česká Unie Neslyšících (ČUN)

klub ohluchlých v České unii neslyšících
   oblastní organizace Praha

Klubové stránky s programem a diskuzí. V v České unii neslyšících - oblast Praha jsou ještě další kluby (šipky, joker, turisté, senioři), ale ty stránky nemají.

Českýklub ohluchlých

ČKO je neziskové občanské sdružení, které pomáhá především osobá m, které jsou postiženy náhlou ztrátou sluchu. Takto postižení lidé jsou zbaveni možnosti normální komunikace s okolím, nemohou poslouchat rozhlas, televizi, telefonovat a dostávají se do úplné izolace rodinné, společenské i pracovní.

 Česká Unie Neslyšících (ČUN)

Česká Unie Neslyšících (ČUN)

Přáním autorů stránek je poskytnout Vám veškeré informace o činnosti České unie neslyšících. Česká unie neslyšících je nestátní a nezisková organizace, která sdružuje neslyšící z celého Česka. V současnosti má necelé 2000 neslyšících členů, přihlášených do šesti oblastních organizací: Brna, Kroměříže, Liberce, Ostravy, Prahy a Zlína.

 Stránky 
www.neslysici.cz

Neslyšící.CZ

Občanské sdružení Neslyšící.CZ

 Stránky 
www.gong.cz

Gong

Časopis sluchově postižených

 Stránky 
www.Aima.cz

Aima s. r. o.

Stránky dodavatele implantátů pro Česlkou republiku.

Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID)

Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID) bylo zřízeno Ministerstvem zdravotnictví roku 1996 na ORL klinice UK 2. LF a Fakultní nemocnici Praze-Motole jako jediné pracoviště v České republice, které se zabývá problematikou kochleárních implantací u dětí a mladistvých do 18 let.

 SUKI

SUKI

SUKI sdružuje rodiče dětí, které mají voperován kochleární implantát, dospělé uživatele kochleárního implantátu, odborníky zabývají cí se touto problematikou (lékaře, logopedy, techniky, speciální pedagogy) a ostaní občany se zájmem o tuto problematiku.

web Mgr. Evy Liberdové

Web Mgr. Evy Liberdové

 

Hlavní myšlenkou tohoto webového projektu je činit osvětu a přiblížit veřejnosti postavení lidí, kteří ohluchli teprve během života. Stěžejní témata, kterým se věnuje, jsou přístupnost vzdělávání, přístupnost zaměstnávání a přistupnost informací pro tyto lidi. Lidé, kteří ohluchli, jsou, bohužel, dosud na okraji zájmu společnosti i sociálněpolitických opatření. Panuje o nich řada mýtů. Jedním z nich je mýtus, že všichni, kdo neslyší, potřebují tlumočníka do znakového jazyka.

Anticer

Prodejna kompenzačních pomůcek a nejen to, také se dozvíte, co ještě nevíte.

Kompone

Prodejna kompenzačních pomůcek a nejen to, i zde se se dozvíte, co ještě nevíte.

Centrum služeb pro sluchově postižené Ústí nad Labem

Centrum služeb pro sluchově postižené (CESPO), dříve Severočeské sdružení neslyšících a nedoslýchavých, je neziskové a nepolitické občanské sdružení s plnou právní subjektivitou, které na základě dobrovolného členství sdružuje neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a další občany se sluchovou vadou, osoby zabý vající se péčí o ně a osoby sympatizující se sluchově postiženými.
 Internetová poradna

Internetováporadna

Hlavně třeba právní rady, to se na Internetu špatně hledá. Tady je to raz dva.

www.helpnet.cz

Helpnet.cz

Portál pro osoby se specifický mi potřebami, anotace s odkazy členěny do rubrik zrakové, sluchové, tělesné, mentální postižení, duševní nemoci, vnitřní nemoci, pomůcky, zaměstnává ní, bez bariér atd. Provozuje BMI sdružení ve spolupráci s AISO.

Portál veřejné 
správy

Portálveřejné správy

Portál veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s ú řady veřejné správy. Portál je budován postupně v několika etapách a prozatím je ve zkušebním provozu.
Aktuálně naleznete v sekci Občané a Podnikatelé podporu, rady a doporučení pro řešení některých životních situací. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Odkaz Zákony umožňuje vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU.

 Nová maturita

Nová maturita

Maturita pro žáky se sluchovým postižením
Vytvoření státní maturitní zkoušky zadalo MŠMT ČR CERMATu, Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, a to roku 1991. Na jaře 2008 budou státní maturity probíhat poprvé. Od roku 2002 se ověřují v projektu Maturita nanečisto.

www.seznam.cz

seznam.cz

Oblíbený portál se sloganem:
"Najdu tam co hledám."

 Kráťův 
Srandovník

Kráťův Srandovník

Povídky, společenské hry, šílená poradna, pivní test a pár ptákovin, coby různé cedule.

 

NAHORU

 

 

Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela