Jaroslav Winter


  • Koordinátor projektu ČUN Simultánní přepis mluvené řeči.
  • Organizátor konference INSPO
  • Prezident sdružení BMI.
  • Spoluautor projektu „Březen – měsíc Internetu“.
  • Šéfredaktor portálu pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz.
  • Autor několika knih o využití Internetu v podnikání.
  • Po absolvování Fakulty žurnalistiky UK v Praze pracoval v Mladé frontě, VTM, Profitu a Economii.

Pan Jaroslav Winter nám zodpoví dotazy týkající se hlavně přepisování v reálném čase, a k eScribe, k němuž byla v lednu 2010 Tisková konference k zakončení projektu.

Dotazy budou zodpovězeny zhruba po týdnu.

 

přidat otázku            hlavní strana rozhovorů
poslední odpověď: 8. 02. 15:33:39

autor      L Kratochvíl
otázka

Dobrý den,
projekty přepis i eScribe byly zakončeny. Jak je to nadále s přepisováním? Lze si někde objednat přepis třeba k soudnímu přelíčení? Pokud ano, tak kde, jak dlouho dopředu a kolik to stojí?
Už nějak funguje eScribe pro veřejnost a co je k tomu potřeba? je někde případný seznam přepisovaných akcí v rámci eScribe?
odpověď

Těch otázek je více najednou, takže postupně.

Projekty Simultánní přepis mluvené řeči i eScribe sice skončily, ale v těchto dnech Nadace Vodafone ČR schvaluje pokračování projektu eScribe, takže není třeba se obávat, že by skončily i přepisy. Navíc z menší části je bude možné hradit i z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Ovšem kapacity - finanční ani lidské - nejsou samozřejmě neomezené.

Přepis si lze objednat na e-mailové adrese prepis@cun.cz. Zatím jsme až asi na dvě výjimky, kdy šlo o organizace a déletrvající akce, všechny přepisy zajišťovali pro objednatele zdarma. Cílem projektu bylo mj. vyzkoušet přepis v nejrůznějších situacích, proto jsme nepožadovali žádný poplatek ani v situacích, kdy šlo o soukromé záležitosti, jako například jednání v advokátní kanceláři. Takové případy byly ale v naprosté menšině.

Pokud jde o soudní přelíčení, tam neslyšící účastníci nemusí za přepis platit, to by měly hradit soudy, jestliže je v rámci projektu nebudeme zajišťovat opět zdarma. Rád konstatuji, že soudy nám vycházejí vstříc a od té doby, kdy jsme začali přepis poskytovat, jsme nezaznamenali jediný případ, že by soud odmítl přepis jednání.

Pro objednání přepisu k soudnímu jednání platí opět adresa prepis@cun.cz a nejlépe je ozvat se ihned, jakmile je vám oznámen termín soudního přelíčení. V jednom případě se nám sice po dramatickém úsilí podařilo zajistit přepisovatele dokonce ze dne na den, ale nelze se spoléhat, že to půjde vždycky. Pak je nutné oznámit jméno soudce/soudkyně, kteří budou vaši záležitost soudit, abych se s nimi mohl předem domluvit. Správný postup by měl být takový, že soudu oznámíte požadavek, aby vám zajistil přepis. Doporučuji uvést, že jste neslyšící a požadujete zajistit přepis mluvené řeči v reálném čase na základě zákona č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. A protože ne všechny soudy ještě vědí o tom, kam se obrátit se žádostí o zajištění přepisu, tak jim rovnou uveďte také adresu prepis@cun.cz, popřípadě i můj telefon 777 807 727. Není na škodu udělat oboje – informovat mne (ať se neztrácí čas a mohu předběžně snánět volného přepisovatele) i požádat soud. Zatím ke většině přepisů u soudu došlo tak, že se neslyšící účastník obrátil na nás a já jsem ostatní domluvil se soudem. Ale už jsme zaznamenali dvakrát i opačný postup, že se na nás obrátil přímo soud na žádost neslyšícího klienta.

Už nějak funguje eScribe pro veřejnost a co je k tomu potřeba? –

Online přepis, který je hlavním tématem projektu eScribe, začneme naostro testovat v březnu. Ten, kdo bude chtít zajistit přepis na dálku, bude potřebovat několik věcí. Za prvé počítač nebo notebook s připojením k internetu. Pak mikrofon, kterým se bude snímat řeč a prostřednictvím internetové telefonie se dostane do sluchátek přepisovatele, který může sedět třeba doma. Jakmile přepisovatel začne přepisovat, text se ihned, resp. s nepatrným zpožděním zobrazuje na webové stránce aplikace, ke které se před začátkem přenosu připojí i neslyšící klient, aby zde mohl přepisovaný text sledovat. Řeč mluvčího je případně možné přenášet také klasickým nebo mobilním telefonem, pokud by přenos internetovým telefonem nebyl dostatečně kvalitní, ale to by se poněkud prodražilo. Vše se samozřejmě bude muset vždy také domluvit předem a pro uživatele této služby připravíme podrobný návod, podle kterého by neměl být problém postupovat.
Při testování budeme zkoušet i tu možnost, kterou jsme předvedli na tiskové konferenci k zakončení první fáze projektu eScribe 22. ledna na ČVUT – a sice zobrazení přepisovaného textu na displeji chytrého mobilního telefonu připojeného na internet.

A ještě poslední podotázka – seznam přepisovaných akcí. Zatím všechny přepisy, které jsme uskutečnili ať už v rámci projektu Simultánní přepis mluvené řeči, anebo eScribe, jsou popsány na www.prepis.cz, u některých jsou přidány i fotografie. Celkem jsou tam informace už o více než 120 přepisech a v těchto záznamech budeme pokračovat i nadále.
autor      liberdová
otázka

pár praktických dotazů - z pracovní oblasti - jak bude řešena ochrana osobních údajů a mlčenlivost přepisovatelů, bezúhonnost, potažmo korektorů textu, dat přenášených po internetové síti - např. mám představu, že když si objednám escribe na pracovní poradu - kde se projednávají vnitroostřediskové záležitosti a záležtosti klientů?
plánuje se, že escribe bude jako sociální služba dle zákona 108/2006sb.? bude-li jedno centrum, kolik bude mít pracovníků, aby se nestalo, že se nepř. budou překrývat akce objednavatelů v tomtéž podobném čase. diskuse, školení, workshopy, kde bude více mluvčích - jak to bude se zajištěním toho, aby přepisovatel online slyšel obsah řečeného - např. budou muset mít všichni rozmístění diskutující mikrofon?
jakým prostředkem bude snímána ta řeč diskutujících.

odpověď

Většina vašich dotazů směřuje k budoucnosti, jejíž podobu si v tuto chvíli nejsme schopni zcela přesně představit. Ve hře je hodně neznámých, které si budeme muset teprve ověřit, a faktorů, které nebudeme moci sami ovlivnit. K tomu ale slouží takovéto projekty, aby se prozkoumaly možné cesty a přišlo se i třeba na slepé uličky.

Co lze odpovědět už teď - ochrana osobních údajů a mlčenlivost přepisovatelů se bude řešit podobně jako například u tlumočníků znakového jazyka, kteří se řídí etickým kodexem tlumočníka.

Kolik bude mít centrum pracovníků - to je věc postupného vývoje, poptávky a hlavně finančních možností, ale také získání a zaškolení dostatečného množství kvalitních přepisovatelů. Předpokládáme, že to budou především externisté, jedině operátor centra by měl být od začátku zaměstnancem. Ten bude podle požadavků koordinovat, kdo který přepis provede.

Po technické stránce online přepisovací centrum bude umožňovat i více přepisů najednou, spíše bude problém zajistit na stejnou dobu více přepisovatelů.

Jakým způsobem bude snímána řeč diskutujících - možností je více, musíme si je postupně vyzkoušet a zjistit, které se hodí nebo nehodí, či pro které situace.
autor      liberdová
otázka

ještě dotaz k odposlechu - to ten mikrofon budu muset u každému mluvčího držet u pusy? uvadím př. - pracovní porada více osob. pokud půjde o hlasitý odposlech - z jaké vzdálenosti bude ještě využitelný?

jak to bude s objednáváním přepisu - kolik dní dopředu (stává se, že hlavně na poslední chvíli se něco vyskytne, a dopředu to nevím)
odpověď

Na odposlech jsem už v podstatě odpověděl u předchozí otázky - tohle vše teprve budeme muset otestovat.

K objednávání přepisu - samozřejmě čím dříve si přepis objednáte, tím větší jistotu budete mít, že jej zajistíme. Budeme se snažit sice vyhovět i na poslední chvíli, pokud to bude možné, ale zaručit to v takovém případě nelze. Bude to záležet i na množství spolupracovníků.
autor      liberdová
otázka

tedy-mám ještě snad poslední dotaz tohoto dne - jak dlouho se budou uchovávat pořízené záznamy přepisu v centrále, popř. jak je teď ta výzkumné období, kdy se to ověřuje?
odpověď

Aplikace umožňuje nastavit dva režimy – že se záznam přepisu uloží po ukončení jako soubor (když má o něj klient zájem), anebo se záznam přepisu vůbec neukládá, pouze se zobrazí na webové stránce a po ukončení přepisu zmizí.


Délku uchování záznamu v testovacím období jsme zatím neřešili, ale není důvod ji prodlužovat více, než je nezbytně nutné.
autor      Karel M
otázka

Jaký mobil je potřeba, aby se na měm mohl sledovat přepis?
odpověď

Jakýkoliv mobil, který umožňuje připojení na internet a zobrazení webové stránky na displeji.
autor      Jarmila
otázka

Zajímalo by mne, zda se v praxi počítá sScribe k využití třeba v Penzionech seniorů, kde žije také celá řada osob s poruchou sluchu, i závislých na pomoci další osoby a zde je pak komunikace dost nejistá a zdlouhavá. Jsem převědečena, že celý systém, až se zaběhne bude velice dobrou pomůckou pro získání důvěry a hlavně pomoci ve chvílich obtížných. Jsem však ráda, že zatím nepotřebuji tlumočení u soudu, ale může to být třeba notář atp. Nyní zde bude beseda MP s neslyšícími, tak se o tom zmíním a poprosím o písemnou odpověď, protože bych nevěděla, o čem hovoří.
odpověď

Využití online přepisu v penzionech seniorů a dalších obdobných zařízeních bude záležet především na tom, jaké finanční prostředky se podaří Centru online přepisu na tuto službu získat. Nelze však očekávat, že by Centrum pokrylo všechny takové potřeby.

Předností této aplikace je ale skutečnost, že její používání nebude vázáno pouze na Centrum online přepisu. Aplikace bude k dispozici veřejnosti, takže když si zmíněný penzion seniorů sám zajistí někoho, kdo by mu přepsal nějakou řeč na dálku, může k tomu použít tuto aplikaci.
autor      Roy
otázka

Jakým způsobem bude snímána řeč? Je v tom už nějaký pokrok?
Na minulém Inspu jsem nepochodil, mluvil jsem do mikrofonu a na obrazovce se dělaly chyby . jen operatéru to vycházelo...!!
odpověď

Pokud vzpomínáte na INSPO, tehdy šlo o něco jiného. Váš hlas se přenášel na server, kde jej program NewtonDictate automaticky převáděl do textové podoby a ta se přenášela na displej mobilu. V této fázi projektu eScribe se zabýváme online přepisem, kdy řeč převádí do textové podoby nikoliv software, ale písař/ka.
autor      L Kratochvíl
otázka

Předpokládám, že eScribe by mělo umožnit i sledování přepisovaných akcí (například konference INSPO) nepohyblivým, kteří se nemohou akce zúčastnit, třeba vozíčkáři.
Co se spojit s nějakým sdružením vozíčkářů (Paraple) a jistě by se i oni snažili sehnat nějaké finanční prostředky (když by to bylo i pro ně), případně by byla lepší pozice pro vyjednávání s donátory či ministerstvem, protože by to byla služba pro víc lidí. A bylo by to možná i pro nevidomé, kteří by nemuseli cestovat "do neznáma" (na konferenci), ale mohli by si pustit čtecí software přepisovaného textu.
odpověď

Ano, úvaha je to logická a možným širším využitím online přepisu i pro další skupiny uživatelů jsme argumentovali i při formulaci projektu eScribe. Má to ale i úskalí – že by někteří lidé z pohodlnosti pak na takovou akci nepřijeli, i když původně to třeba měli v úmyslu. Což by mohlo způsobit problémy pořadatelům. Takže bude třeba používat tuto možnost a informovat o ní podle situace, na to nebude jednotný recept.
autor      Gita
otázka

Dobrý den,
jak zde uvádíte ohledně eScribe, co je k tomu to přepisu na dálku třeba (notebook a připojení k internetu).
Je zde ale problém v tom, že je k tomuto přepisu třeba i vysokorychlostní internet, což většinou kdo používá mobilní internet do notebooku nemá. Jak myslíte, že to bude s pomalejším internetovým připojením vypadat, máte s tím už nějaké zkušenosti?
Děkuji
odpověď

Když jsme přepis testovali na mobilu s připojením 3G, výsledky byly velmi dobré. U mobilního připojení na internet pomocí GPRS nebo EDGE by se musel pro přenos hlasu použít klasický přenos hovoru přes GSM a pouze text by se přenášel pomocí GPRS nebo EDGE. Testy ale teprve chystáme (nějaké už proběhly, ale není to žádná sláva), protože potřebnou technologii jsme zakoupili teprve nedávno.

Když mluvím v množném čísle, tak v technických záležitostech se to týká především ČVUT. Rád bych zdůraznil, že v ing. Bumbálkovi a dalších jeho kolezích na ČVUT jsme získali výborné partnery. Projekt je velice zaujal a stihli toho udělat už hodně, však také správní rada Nadace Vodafone ČR byla s dosavadními výsledky velmi spokojena.
       

 

Vložení otázky

V dotazech prosím vykejte.

Jméno:
Otázka:
 
nápovědička k formátování
[b]toto bude tučné[/b]   [i]toto bude kurziva[/i]

 
 

nahoru