webík s vypnutým zvukem

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

Novinky z Helpnetu

Dobrý den,
dostáváte pravidelný e-mail o tom, co se v uplynulém období událo na Helpnetu. Tentokrát je kvůli dovolené a poruše na systému hromadného rozesílání zpráv  interval výjimečně delší. Helpnet provozuje BMI sdružení, šéfredaktorem je Jaroslav Winter, winter@brezen.cz. Sponzorem portálu je společnost HARTMANN-RICO a CZI. Víte-li o někom ve svém okolí, koho by tyto informace mohly rovněž zajímat, rád jej zařadím na seznam odběratelů, kterých je již více než 3930. 

Neslyšící klienti soudů mohou být rovnoprávnými účastníky jednání

29.7.2009 16:36:35
Již pětkrát měli možnost neslyšící účastníci soudního jednání nepoužívající ke komunikaci znakový jazyk získat plnohodnotné informace o průběhu jednání. Umožnil jim to projekt Simultánní přepis mluvené řeči, který realizuje pražská organizace České unie neslyšících s podporou Nadace Vodafone ČR. Díky němu mohli sledovat na notebooku rychlopísařky řeč všech mluvčích přepisovanou v reálném čase a kvalifikovaně na vše reagovat.

V ČR se porušují práva duševně nemocných

31.7.2009 21:11:25
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR požaduje přijetí dokonalejšího zákona na ochranu duševně nemocných,  zlepšení financování psychiatrické péče tak, aby bylo možné práva duševně nemocných fakticky naplnit, a  posílení vymahatelnosti a vytvoření záruk dodržování práv duševně nemocných.

Historický Český Krumlov pošesté bez bariér

28.7.2009 13:21:45
Tradiční Den s handicapem, den bez bariér se uskuteční v sobotu 12. září 2009 od 10 do 16 hodin v Českém Krumlově. Již pošesté pozve místní Kiwanis Klub osoby se zdravotním postižením a jejich doprovody k prohlídce historického města,  i tentokrát „bez bariér“. Jako obvykle jsou pro účastníky akce připraveny speciální prohlídky zámku a barokního divadla, prohlídky města pro vozíčkáře s doprovodem profesionálního průvodce, otevřena jsou i muzea a galerie, kde je možno za pomoci asistentů navštívit zajímavé expozice. 

Poskytování sociálních služeb v roce 2010

26.7.2009 9:36:43
Vyhlášeno dotační řízení MPSV, žádosti lze předkládat od 1.9. do 14.10.2009.

Lidé, kteří dlouhodobě pečovali o závislou osobu, mohou požádat o úpravu výše důchodu

26.7.2009 22:26:36
S účinností od 1. 7. 2009  platí nové ustanovení § 19a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tato úprava řeší způsob výpočtu starobního a invalidního důchodu (plného i částečného) u pojištěnců, kterým byl dosud vypočítáván důchod mimo jiné i na základě příjmů získaných během péče o závislou osobu. Řeší tak negativní dopady, které dosud nastávaly v situacích, kdy lidé zároveň s výkonem péče o závislou osobu (v minulosti osobu bezmocnou, dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči či osoby obdobně postižené ve smyslu předpisů účinných před 1. 1. 1996) vykonávali v určitém minimálním rozsahu výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, při níž měli nízké výdělky.

Výzva MPSV pro kraje a obce

30.7.2009 0:32:08
Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

Granty hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví

26.7.2009 21:25:40
Vyhlášeny pro čtyři oblasti, uzávěrka 10. října.

První pomoc není nemoc

31.7.2009 20:47:13
Kurz pro budoucí neslyšící zdravotníky zotavovacích akcí, přihlášky do 31. července.

K problémům s poskytováním kompenzačních pomůcek a jejich opravami

26.7.2009 10:43:08
„Pokud máte zkušenosti, že Vám odborná firma odmítla poskytnout kompenzační pomůcky či je opravit, prosím předejte mi tuto informaci,“ vyzývá v dopise členským organizacím NRZP ČR její předseda Václav Krása. Reaguje tak na problémy s poskytováním kompenzačních pomůcek či jejich opravami, které vznikly kvůli dosud neuzavřeným smlouvám firem s VZP. Předseda NRZP požádal ředitele ústředí VZP MUDr. Pavla Horáka o vysvětlení a nápravu.

Kurz redakční práce a komunikace s veřejností pro osoby se zdravotním postižením

14.7.2009 17:58:08
Symbióza 2009 se jmenuje pilotní kurz redakční práce a komunikace s veřejností, který pořádá Česká asociace pro psychické zdraví pro osoby s tělesným postižením a dále zájemce, kteří mají zkušenost s psychickou nemocí. Šikovným absolventům bude nabídnuta spolupráce na tvorbě internetových stránek se sociálně zdravotní tematikou a v několika časopisech. Kurz je zdarma, přihlášky do konce července.

Život nejen na kolech

31.7.2009 20:29:11
Již 13. ročník fotografické soutěže vyhlásila Liga vozíčkárů, uzávěrka 30. září.

Nová šance

26.7.2009 12:27:12
Projekt na podporu zařazení osob se zdravotním handicapem a pečujících osob na trh práce zahájilo o.s. SIMP.

Práce & sociální politika

26.7.2009 12:16:41
Prázdninové dvoučíslo novin MPSV ČR je k dispozici ke stažení.

Akreditační komise MPSV informuje

26.7.2009 11:10:18
Novela zákona o sociálních službách přinesla novinky týkající se akreditace vzdělávacích programů.

Audit ve vyšším stylu

26.7.2009 11:04:08
Kavárna PwC Club umožnila týdenní stáž lidem s mentálním handicapem.

Afrika v Soběslavi

24.7.2009 11:27:23
Vernisáž výstavy české umělkyně žijící v Zambii v Rolničce 15. srpna.

Cena lidskosti

24.7.2009 11:19:01
Nominace za mimořádný skutek, který se odehrál v letošním roce na území Plzeňského kraje, lze posílat do konce října. 

Psychologické poradenství pro rodiče dětí s postižením

23.7.2009 15:10:58
Dotazník mapuje zájem o služby o.s. Máme otevřeno?

Stipendia Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových

17.7.2009 18:31:31
Studentům, kterým studium ztěžuje jejich sociální situace nebo zdravotní handicap. Uzávěrka 25. srpna.

Hudební nástroje pro hendikepované děti

17.7.2009 18:22:49
O podporu u Nadace pro rozvoj vzdělání lze žádat průběžně.

Služby v oblasti veřejného zdraví

16.7.2009 17:20:46
Druhá výzva Ministerstva zdravotnictví ČR, uzávěrka 21. září.

Vše o zaměstnávání handicapovaných pod jednou střechou

16.7.2009 16:37:12
Novou podobu delší dobu stagnujícího portálu Burza práce spustilo Konto Bariéry. Cílem je vybudovat místo, kde se bude střetávat komplexní nabídka s poptávkou z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Momentálně obsahuje údaje o dvou stovkách uchazečů o práci a měsíčně přibývá čtyři až pět nabídek.

Zastavte kroky směřující k potlačení transformace ústavů

16.7.2009 16:25:38
Otevřený dopis hejtmanu Středočeského kraje Davidu Rathovi podepsali představitelé 24 neziskových organizací. Vyjádřili v něm hluboké znepokojení nad současnou politikou Středočeského kraje v oblasti sociálních služeb.

Rybářský server zve (nejen) vozíčkáře

16.7.2009 16:18:28
Založil diskusní skupinu pro rybáře se zdravotním postižením.

Diakonie ČCE – středisko v Plzni hledá pracovníky

16.7.2009 12:59:10
Na místa vedoucí chráněné dílny Kavárna a čajovna KAČABA a instruktor pracovní rehabilitace tamtéž.

Na společné cestě

15.7.2009 15:09:40
Netradiční průvodce představuje společné pěší putování lidí se zdravotním postižením a pracovníků, dobrovolníků a přátel z Domova sv. Anežky a Tagesstätte Zuversicht mezi dolnorakouským Heidenreichsteinem a jihočeským Týnem nad Vltavou.

Plavecká akademie bez bariér ve Strakonicích již posedmnácté

15.7.2009 14:56:40
Tří týdenních pobytů se účastní stovka dětí i dospělých s tělesným postižením.

Nevidomým lidem pomůže orientační pohybová pomůcka ven ze tmy

15.7.2009 13:42:12
Úspěšné zakončení první fáze projektu Ven ze tmy oznámilo dnes v Praze občanské sdružení Integrace ve spolupráci s ČVUT a Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Cílem projektu, který podpořila Nadace Vodafone ČR, je vyvinout elektronickou orientační pomůcku, která bude sloužit pro bezpečný samostatný pohyb nevidomých osob a upozorňovat uživatele na překážky především ve výši hlavy a horní části trupu, které nelze zachytit klasickou bílou holí. V právě zakončené první fázi byl vyvinut a otestován detekční systém překážek před obrysem těla uživatele pomocí minikamer. V dalších etapách bude řešen hmatový displej, který bude nevidomého uživatele informovat o detekovaných překážkách.

Nezůstali na tu spoušť sami

13.7.2009 22:36:09
Působivě popsala zážitky krizového týmu Diecézní charity Brno z pozáplavového působení na Jesenicku Lenka Judová.

Tomáši pomáhají Tomášům

13.7.2009 22:21:37
Výtěžek 3. ročníku golfového turnaje Tomas Golf Cup ve výši 35 000 korun poputuje ve prospěch handicapovaných sportovců, samozřejmě Tomášů.

««« Předchozí text: Novinky z Helpnetu Následující text: Typy sluchových vad »»»

www.helpnet.cz | 1. 8. 2009 So 00.32 | Různé | trvalý odkaz | tisk | 9274xPridat.eu Sdílet


Stranovzhled Kráťa 8/2003. Změna koncepce 5/2006. Změna na redakční systém RS2 2008.

 

Hosting poskytuje LTweb

Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela

 

optimalizace PageRank.cz

Page

 

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!


Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
lžící se
Odpověd: