webík s vypnutým zvukem

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

Nové komentáře

 

Zpětné odkazy

 

Pomoc pro neslyšící a nevidoméIng. Zdeněk Bumbálek v pořadu „Události komentáře“ 2. 5. 2019. Aplikace, které pomáhají Telefonovat nebo komunikovat s úřady – pro většinu lidí běžné aktivity, pro neslyšící značně problematické. Pomáhá jim ale dvojice aplikací: Trankript online a TextCom, které umožňují operátorům, bankám a dalším firmám komunikaci simultánně přepisovat pro neslyšící klienty. A o přepisy se starají nevidomí.Video je na

https://www.ceskatelevize.cz/…video/692915

Doslovný simultánní přepis a tlumočení do znakového hazyka on-line od sociální firmy Transkript online.

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Telefonovat nebo komunikovat s úřady, pro většinu lidí běžné aktivity, pro neslyšící značně problematické. Pomáhá jim ale dvojice aplikací Transcript onlline a Textcom, které umožňují operátorům, bankám a dalším firmám komunikaci simultánně přepisovat pro neslyšící klienty a o přepisy se starají nevidomí. Za projekty stojí Zdeněk Bumbálek, jinak taky zaměstnanec T-Mobilu, který bude naším posledním dnešním hostem. Dobrý večer, vítejte.

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Pane Bumbálku, řeknete nám, jak jste se vůbec k sociálnímu podnikání dostal, jaká byla ta cesta?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Ta cesta byla zajímavá, ale sehrála tam velkou roli náhoda. Já jsem vlastně ještě při studiích na vysoké škole, na v Elektrotechnické fakultě na ČVUT působil ve vývojové laboratoři, která se zabývala mobilními aplikacemi a v tu dobu ta laboratoř byla podporovaná nadací Vodafone, která v tu dobu zároveň podporovala projekt České unie neslyšících. A tehdejší vedení té nadace napadlo pojďme propojit ten svět neslyšících se světem studentů, pokud a pojďme je vyzvat k tomu, aby společně vymysleli nějaký projekt, který může této komunitě pomoci a to byla doba, kdy já jsem se vlastně s touhle tou komunitou, s jejich problematikou seznámil a projekt, na kterém v tu dobu oni pracovali, byl simultánní přepis na místě. To znamená, že přepisovatelé docházeli na místa, kde se shromažďovali neslyšící, přepisovali jim to, co se tam říká a oni v podstatě po dlouhé době mohli rozumět opravdu plnohodnotně tomu, co jim ta protistrana sděluje a já když jsem ten scénář viděl, tak jsem si uvědomil, jak strašně nákladné a složité je vždycky dopravovat ty přepisovatele na místo a říkali jsme si s kolegy tak pojďme to zkusit vymyslet jinak, tak, aby mohli ti přepisovatelé pracovat vzdáleně. Jsme z telekomunikací, takže jako první řešení se nabízelo pojďme umožnit těm přepisovatelům pracovat vzdáleně pomocí internetu či mobilního telefonu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A to já si právě moc nedokážu představit, jak to vlastně úplně přesně funguje, ona aplikace, kdo je do toho všechno zapojen, lidé na kterých místech tedy musí být připraveni?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
My když jsme začínali jako mladý studenti, tak naše vize byla, že ten přepisovatel vůbec nebude potřeba, že ho nahradíme automatem, softwarem. My jsme při vlastně tom bližším zkoumání přišli na to, že je mnoho situací, kdy ty softwary ještě nejsou dostatečné a je třeba zapojit opravdu ty živé přepisovatele a my jsme vyvinuli aplikaci, kterou si může každý zdarma stáhnout v internetovém obchodě Google Play, jmenuje se Iscribedroid a pomocí téhle té mobilní aplikace se na jeden, na jedno kliknutí spojí vlastně s naším přepisovatelem, ten poslouchá ve sluchátkách to, co se děje v tom bezprostředním okolí toho telefonu toho neslyšícího uživatele a to, co slyší, tak přepisuje a na začátku my jsme pracovali vlastně se studenty, s brigádníky, s lidmi, kteří uměli velmi rychle psát, nicméně oni u toho nevydrželi velmi dlouho, protože to není profese, kterou se vysokoškolský student chce věnovat celý život. Říkali jsme si kde bychom našli vlastně lidi, kteří dokáží velmi rychle psát a budou se tomu chtít dlouhodobě věnovat a zase shodou okolností jsme se dostali do kontaktu s občanským sdružením Tyflodron, které sdružuje nevidomé, spolu jsme dali dohromady projekt a vytrénovali jsme 6 nevidomých přepisovatelů, tři z nich stále u nás dnes pracují a dohromady dneska zaměstnáváme již 9 osob se zrakovým postižením a další 4 se sluchovým.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Jak dlouho tedy trvá, než takového přepisovatele vyškolíte, aby opravdu stíhal psát takovou rychlostí, která je potřeba?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Tak ta rychlost, která je potřeba, je opravdu vysoká, protože zaznamenávat mluvené slovo, k tomu je třeba zvládnout psaní na klávesnici zhruba 500 úhozů za minutu, to je hodně vysoké a je třeba říct, že to nestačíte se naučit během půl roku, takže my už jsme si vytipovávali z té komunity nevidomých lidí, kteří umí psát a protože pro ně vlastně jakoby ta komunikace prostřednictvím počítače je stěžejní, tak v této komunitě se nachází hodně lidí, kteří právě počítač a klávesnici ovládají velmi dobře.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A kolik neslyšících vaši aplikaci používá, máte nějaké číslo k dispozici a v kolika případech jste pomohli?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
V tuhle tu chvíli my máme tisíc uživatelů, od doby, co existujeme, jsme poskytli víc jak 70 tisíc přepisů, jenom za poslední rok jsme poskytli víc jak 70 tisíc minut a ta kapacita centra je v tuhle tu chvíli necelých 115 tisíc minut přepisů za rok.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Znáte nějaké konkrétní příběhy lidí, setkáváte se právě s těmi neslyšícími, kterým tímto způsobem pomáháte?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Ano a je to jeden z důvodů, proč vlastně stále jakoby u projektu zůstávám a dále ho rozvíjím, protože ty osobní příběhy se prostě člověka dotýkají, máme uživatelku, která před 15 lety ohluchla, byla předtím zvyklá velmi telefonovat a vlastně teprve před rokem, když my jsme spustili novou aplikaci, která umožňuje i to telefonování, si mohla znovu zavolat a pro ní to byl tak silný zážitek, který se přenesl i na mě a je to prostě zase ten motor co Vám dá sílu do toho jít pokračovat a říct si tak to zkusíme ještě nějakým způsobem vylepšit.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Vy jste říkal, že tyto aplikace se dají stáhnout zdarma, nicméně někdo je financovat musí, tak jak je to s financováním?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Tak, já když se vrátím zpátky, tak vlastně při těch studiích my jsme vyvinuli prototyp, ten byl funkční, ale v té chvíli, kdy byl funkční, tak přestala ta finanční podpora a protože my už jsme tam za tím měly ty lidské příběhy, ty první uživatele, tak jsme nechtěli, aby ta myšlenka umřela a řekli jsme si dobře, tak není to problém jenom těch neslyšících, že nemohou komunikovat s tou většinovou společností, ale i obráceně, a nabídli jsme to v podstatě jako komerční službu těm velkým korporacím, kterým jsme pomohli zpřístupnit segment neslyšících zákazníků a ti nám právě pomáhají tím, že si nakupují naše služby financovat tu službu a z toho zisku my můžeme nabízet ty naše služby zdarma pro osobní využití neslyšícím.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Já už jsem ale zároveň za začátku zmiňovala, že jste i zaměstnancem T-Mobilu, jak to všechno jde zvládat dohromady?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Tak časově je to náročné, na druhou stranu je strašně zajímavý prostě moct konfrontovat ten svět velké korporace, ve které já se pohybuju přes den, se světem startupu, protože my jsme pořád vlastně jakoby malý technologicko-sociální start up, kde ty věci jsou velmi rychle, ale zase jakoby narážíme na spoustu problémů jak jenom o těch našich službách informovat, což zase v té korporaci tak když už se pro něco rozhodne, tak ta síla té korporace obrovská a já mám to štěstí, že mě vlastně i ta korporace v těch mých aktivitách podporuje, na příklad jsme získali malý grant, kdy jsme mohli uspořádat kulturní akce našich neslyšících a nevidomých přepisovatelů a celé té komunity, například jsme jezdili vánoční tramvají, teď chystáme vyhlídku parníkem po Vltavě.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
No a kdybyste to měl rozdělit, kolik věnujete právě tomuto podnikání, tomu startupu a zároveň kolik korporaci, tak jak to zhruba časově vychází?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Tak v té korporaci je to osm hodin denně a tomu startupu 3 až 4 denně, kdybych to tak nějak zprůměroval.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A Vaše rodina to podporuje stále ještě?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Já mám velmi tolerantní manželku a je fajn, že vlastně ona se do těch aktivit taky zapojila, takže už je na půl i její poslání, její srdeční záležitost, takže v tomhle tom já mám veliký štěstí.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
A jaké máte plány s dalšími, s dalším vývojem aplikací, se zlepšováním, co máme teď v nejbližší době v úmyslu?

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Tak my právě v těchto dnech spouštíme nový projekt, protože my jsme se doposud soustředili vlastně na tu většinu, která neovládá znakový jazyk, primárně osoby nedoslýchavé a ohluchlé, ale je tady i početná skupina lidí, kteří komunikují znakovým jazykem, pro ně ty služby již existují i v online prostředí, ale my jako sociální podnik musíme mít ucelený balíček služeb, takže jsme se rozhodli, že doplníme to naše portfolio o online tlumočení a naším heslem nebo misí je přetváříme handicap v pracovní benefit a to se nám podařilo u těch nevidomých přepisovatelů a budeme v tom pokračovat i u tlumočníků, kdy v České republice je zhruba 140 tlumočníků na 15 tisíc neslyšících, takže je jich opravdu velmi málo a my, když jsme se rozhodli, že půjdeme do toho online tlumočení, tak jsme nechtěli přetahovat existující tlumočníky a chceme si vychovávat nové z řad neslyšících a zkombinovat je právě s těmi našimi velmi dobrými přepisovateli, kdy kdo jiný než neslyšící ovládá dobře znakový jazyk, ale z důvodu, že neslyší, tak nemůže tlumočit. Ale pokud bude moct vlastně si číst a tlumočit z toho velmi rychle přepsaného textu, tak z něj může být kvalitní a plnohodnotný tlumočník a to je věc, které se budeme věnovat v následujících týdnech a měsících.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Tak přejeme hodně štěstí, ať se to všechno podaří. Zdeněk Bumbálek byl naším hostem, děkuju Vám.

Zdeněk Bumbálek, manager strategie přístupových sítí T-Mobile
Děkuji.

««« Předchozí text: Pro sledování televize bez zvuku existují skryté titulky Následující text: Pomozme si sami aneb Neslyšící tlumočníci/překladatelé »»»

Ladislav Kratochvíl | 4. 5. 2019 So 06.48 | Komunikace, Různé | trvalý odkaz | tisk | 470xPridat.eu Sdílet


Stranovzhled Kráťa 8/2003. Změna koncepce 5/2006. Změna na redakční systém RS2 2008.

 

Hosting poskytuje LTweb

Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela

 

optimalizace PageRank.cz

Page

 

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!


Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Co dělá Slunce?
Odpověd: