webík s vypnutým zvukem

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

Nové komentáře

 

Zpětné odkazy

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením a změny od 1.12.2012

V dnešním příspěvku jsme pro vás připravili povídání o dávkách, které jsou určeny osobám se zdravotním postižením. Dozvíte se nejen to, na které dávky mají tito lidé nárok, ale i to, k jakým změnám od začátku prosince letošního roku dochází.

Příspěvek na mobilitu

Jedná se o pravidelnou nárokovou dávku pro osoby starší jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Podmínkou dále je, že se tyto osoby musí opakovaně někam dopravovat a že nejsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením a podobně.

Výše dávky je 400 Kč měsíčně.

Změny od 1.12.2012

Příspěvek na mobilitu bude moci být přiznán i osobě, které je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením a podobně. Poskytnutí příspěvku nebude nárokové (každá žádost bude individuálně posouzena).
Příspěvek na zvláštní pomůcku

Tato dávka je určená osobám starším jednoho roku (výjimkou je motorové vozidlo a úprava bytu – starší 3 let a vodící pes – 15 let), které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení. Musí být také splněny další podmínky, například: osoba je schopná zvláštní pomůcky využívat, potřebuje je k přípravě na budoucí povolání nebo k realizaci pracovního uplatnění, pomůcka není hrazena z veřejného zdravotního pojištění atd. Maximální výše příspěvku činí 350 000 Kč (součet všech takto poskytnutých částek za 5 let, respektive 60 měsíců nesmí být vyšší než 800 tisíc Kč).

A jak se stanovuje výše příspěvku? Obecně lze říci, že záleží na výši částky, o kterou osoba žádá (do a nad 24 tisíc Kč). V kategorii do 24 tisíc Kč je důležitá i výše příjmů. Platí se vždy také spoluúčast, a to ve výši 10 % (může být sníženo), minimálně 1 000 Kč.

Pokud se poskytuje příspěvek na auto, pak se přihlíží k četnosti a důvodům dopravy, k příjmu osoby/celé rodiny a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku v tomto případě činí 200 000 Kč.

Výpůjčka zvláštní pomůcky

Na pořízení některých zvláštních pomůcek se neposkytuje příspěvek, ale řeší se to formou smlouvy o výpůjčce (dle Občanského zákoníku). Jedná se o stropní zvedací systém, schodišťovou plošinu a schodolez.

Tyto pomůcky se poskytují osobám starším 3 let, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí.

Na instalaci takové pomůcky může být poskytnut příspěvek (vždy se platí spoluúčast, minimální částka je 1 000 Kč).

Změny od 1.12.2012

Výpůjčka zvláštní pomůcky se ruší. Na výše uvedené pomůcky bude poskytován příspěvek na zvláštní pomůcky (viz výše). Příspěvek se nově poskytuje i na „schodišťovou sedačku“.

Poznámka: Smlouvy o výpůjčce uzavřené do 1. prosince 2012 zůstávají v platnosti.

Příspěvek na péči

Jedná se o pravidelnou dávku, která se poskytuje osobám starším jednoho roku, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu.

Výše příspěvku na péči se odvíjí od věku (do a nad 18 let) a na stupni závislosti (4 stupně – lehká, středně těžká, těžká, úplná. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby).

Výše příspěvku pro osoby mladší 18 let činí dle stupně závislosti měsíčně:

stupeň závislosti I – 3 000 Kč

stupeň závislosti II – 6 000 Kč

stupeň závislosti III – 9 000 Kč

stupeň závislosti IV – 12 000 Kč

Je-li rozhodný příjem rodiny nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima, pak se příspěvek navyšuje o 2 000 Kč.

Změny od 1.12.2012

Dosud platilo, že rodiče zdravotně postiženého dítěte staršího než 1 rok měli nárok jen na jeden příspěvek – buď na rodičovský anebo na příspěvek na péči. Od prosince bude možné pobírat oba příspěvky současně.

Rodičovský příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč.

Příspěvek na péči pro dítě s těžkou či úplnou závislostí ve věku 4 až 7 let věku se automaticky zvyšuje o 2 000 Kč (poznámka: jsou-li zároveň příjmy rodiny nižší než dvojnásobek jejího životního minima – viz výše, dávka se zvýší o 2 000 Kč pouze jednou).
Právní předpisy

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zdroj informací:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7.11.2012 jarodic.cz

URL| http://www.jarodic.cz/…-12-2012.php

««« Předchozí text: Novinky z Helpnetu 7. 11. 2012 Následující text: Místa s on-line přepisem »»»

Ladislav Kratochvíl | 8. 11. 2012 Čt 09.29 | Sociální | trvalý odkaz | tisk | 1413xPridat.eu Sdílet


Stranovzhled Kráťa 8/2003. Změna koncepce 5/2006. Změna na redakční systém RS2 2008.

 

Hosting poskytuje LTweb

Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela

 

optimalizace PageRank.cz

Page

 

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!


Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
vidíme
Odpověd: