webík s vypnutým zvukem

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

Nové komentáře

 

Zpětné odkazy

 

Změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Dobrý den,
dostáváte newsletter o tom, co se událo v minulém týdnu na Helpnetu. Tento portál o problematice zdravotního postižení provozuje BMI sdružení, šéfredaktorem je Jaroslav Winter, winter@brezen.cz. Sponzory portálu jsou společnosti HARTMANN-RICO a CZI. Víte-li o někom ve svém okolí, koho by tyto informace mohly rovněž zajímat, rád jej zařadím na seznam odběratelů, kterých je již více než 6230. Změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

12.6.2011 10:24:22
Škola již nemůže odmítnout vzdělávání formou individuální integrace v běžné škole, pokud taková škola nemá podmínky k takovému vzdělávání. Školy napříště musí dbát na to, aby svoje prostředí či personální obsazení přizpůsobily ke vzdělávání žáků a studentů s těžkým zdravotním postižením. Vyplývá to z vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Na dvě důležité novinky, které nová vyhláška přináší, upozorňuje v dopise členským organizacím NRZP ČR její předseda Václav Krása.

Projekt ATHENA na cestách vyzývá k prosazování přístupného cestování v Česku

10.6.2011 17:04:47
Projekt věnující se tématice přístupného cestovního ruchu ATHENA na cestách na kulatém stole v Praze zdůraznil nutnost zapojení principů přístupného cestovního ruchu do všech oblastí spojených s cestováním v České republice. Uzavřel tak svou dvouletou působnost. Projekt vydal v Česku první příručku bezbariérové cestování a položil základ kompendiu dobrých příkladů, kterými se mohou čeští provozovatelé zařízení cestovního ruchu inspirovat. Podle zjištění projektu ATHENA na cestách má Česká republika v propagaci a umožnění přístupného cestování před sebou ještě hodně práce.

Podpora sociální integrace a sociálních služeb

12.6.2011 9:57:25
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu č. 78, uzávěrka pro předkládání projektových žádostí je 7. září 2011.

O změnách v posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a stupně závislosti

9.6.2011 18:35:49
Jednou ze změn, navrhovaných v rámci sociální reformy 2011, je i změna posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho důsledků pro účely zákona o sociálních službách, která bude využita i pro účely nově navrhovaného zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Současně se nově navrhuje rozšíření kompetence lékařské posudkové služby o posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování zvláštních pomůcek. Uvedené změny by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2012.

Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2011

12.6.2011 10:38:21
Rozvojový program vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, právnické osoby vykonávající činnost základní školy nebo základní školy speciálnímohou předkládat žádosti do 27. června 2011.

Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

12.6.2011 9:45:14
Byly zveřejněny výsledky výzvy č. 68, vybráno 60 projektů ze 268 žádostí.

Nadační fond Hyundai

12.6.2011 10:29:24
Výsledky otevřeného grantového kola zveřejnila Nadace OSF, podporu získalo 14 projektů.

Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru

12.6.2011 10:11:05
Vzdělávací cyklus pro zástupce 10 až 15 začínajících a nově vzniklých neziskovek připravila Nadace VIA díky finanční podpoře ČSOB, přihlášky je možné posílat do 24. června.

Obecný kurz pro pracovníky v sociálních službách

12.6.2011 11:22:49
Od září 2011 bude probíhat ve Vzdělávacím institutu CHČR.

Mezinárodní spolupráce

12.6.2011 10:02:45
Globálním cílem této oblasti podpory je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti, uzávěrka výzvy č. 77 je 30. září 2011.

Kočka tahá dršky

12.6.2011 11:37:14
Na koncert akordeonistů 18. června v Plzni a Recykl – bazar o den později zve občanské sdružení FELIX.

Pro neslyšící diváky

12.6.2011 9:07:42
Severský filmový klub nabízí bezplatné půjčování současných severských filmů s bílými nebo barevnými titulky.

Natoč film a vyhraj aneb Dobrovolnictví kamerou

12.6.2011 8:59:05
Humanitární organizace ADRA a dobrovolnická organizace zaměstnanců General Electric – GE Volunteers vyhlašují u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 soutěž krátkých filmových dokumentů věnovaných dobrovolnictví, uzávěrka 30. září 2011.

Cévní mozková příhoda, současný stav péče v České republice

11.6.2011 19:29:32
Seminář se uskuteční 20. června v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, registrace je nutná do 15. června.

Ochutnejte tajemství tmy a dobré kávy

11.6.2011 19:26:49
Temnou kavárnu otevře od 21. do 30. června 2011 obecně prospěšná společnost Tyfloservis v Hradci Králové.

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

10.6.2011 17:27:36
Uzávěrka pro podání žádostí je 30. listopadu 2011, MŠMT mj. podpoří služby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výběrové řízení na pozici pracovnice/pracovník v sociálních službách

11.6.2011 19:06:18
Vyhlašuje občanské sdružení Na počátku pro Domov pro dětský život.

Víkendový edukačně-relaxační pobyt pro rodiny s hyperaktivními dětmi

11.6.2011 19:03:36
Pořádá 17. až 19. června Národní institut pro děti a rodinu. 

Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování I

11.6.2011 18:55:02
Zájemce z řad pedagogů, psychologů, výchovných pracovníků a rodičů zve katedra psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze.

Máme otevřeno 13 let

11.6.2011 18:50:51
Při třináctých narozeninách shrnuje občanské sdružení, jak reaguje na potřebu služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem.

Rétorika pro každodenní praxi – praktická cvičení

11.6.2011 18:46:51
Seminář České komory tlumočníků znakového jazyka se uskuteční v Brně.

ŠKODA Handy poprvé na tradičním Běhu pro Paraple

12.6.2011 13:09:25
Společnost Car Club a Centrum Paraple, pro něž je obě generálním partnerem společnost ŠKODA, nyní dojednávají vzájemnou spolupráci pro posílení komplexní péče o hendikepované spoluobčany a pro jejich plnohodnotný návrat do života společnosti.

««« Předchozí text: Hledání společného jazyka v rytmu Následující text: Získá služba "Simultánní přepis mluvené řeči" mezinárodní ocenění? »»»

www.helpnet.cz | 12. 6. 2011 Ne 14.52 | Různé | trvalý odkaz | tisk | 1295xPridat.eu Sdílet


Stranovzhled Kráťa 8/2003. Změna koncepce 5/2006. Změna na redakční systém RS2 2008.

 

Hosting poskytuje LTweb

Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela

 

optimalizace PageRank.cz

Page

 

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!


Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
kolik je 1 + 1?
Odpověd: