kochleární implantát
Odkazy

Nojo, je to škoda, že jsou tady obrázky bez popisků a bez odkazu. Původně to bylo i jinak setříděno, ale když tady ty chudinky zůstaly tak samy, dal jsem je alespoň dolů. Pokud jste sem snad někdo z těch stránek "zabloudil", prosím vás, nenechávejte tady ty obrázky samotné, určitě je jim hrozně smutno 

Napište si popis stránek, sami podle sebe a zašlete, nejlépe jako přílohu *.txt (to jsou ty soubory v poznámkovém bloku, alébrž Notepadu). Do předmětu napište prosím " popis" a nezapomeňte uvést platnou adresu stránek s e-mailem, kam mám odepsat.

 

  Zprávu můžete poslat kliknutím na tlačítko v menu vlevo.

 

Blog Ivany Zoulíkové o kochleárním implantátu

Ivana Zoulíková

 

Blog Ivany Zoulíkové o kochleárním implantátu.

Centrum zprostředkování simultánního přepisu

Centrum zprostředkování simultánního přepisu

 

Máte sluchové postižení a komunikujete v českém jazyce?
Využijte zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob a sledujte jednání u soudu, u policie, konference, schůze, přednášky apod. s využitím převodu mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase. Požádejte o zajištění simultánního přepisu mluvené řeči.

Česká unie neslyšících

Česká unie neslyšících

 

Česká unie neslyšících je organizace, která, jak již ze samotného názvu vyplývá, vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružujeme všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. V rámci své činnosti umožňujeme a podporujeme společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posilujeme jejich sociální a právní vědomí a zvyšujeme tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Naše služby poskytujeme na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením však považujeme za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti. Podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.

 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

boříme bariéry

Orbi Pontes

 

BOŘÍME BARIÉRY – PROPOJUJEME SVĚTY

• Realizujeme projekty zaměřené na boření bariér mezi světem slyšících a sluchově postižených osob
• Podporujeme vytváření správného přístupu k osobám se zdravotním postižením a osobám jiným způsobem znevýhodněných
• Usilujeme o to, aby byla naše společnost otevřenější a v rozdílech viděla dary a příležitosti

web Mgr. Evy Liberdové

Web Mgr. Evy Liberdové

 

Hlavní myšlenkou tohoto webového projektu je činit osvětu a přiblížit veřejnosti postavení lidí, kteří ohluchli teprve během života. Stěžejní témata, kterým se věnuje, jsou přístupnost vzdělávání, přístupnost zaměstnávání a přistupnost informací pro tyto lidi. Lidé, kteří ohluchli, jsou, bohužel, dosud na okraji zájmu společnosti i sociálněpolitických opatření. Panuje o nich řada mýtů. Jedním z nich je mýtus, že všichni, kdo neslyší, potřebují tlumočníka do znakového jazyka.

 Stránky 
www.cochlear.com

COCHLEAR

 

Stránky australského výrobce kochleárních implantátů Cochlear.

 Stránky 
www.Aima.cz

Aima s. r. o.

 

Stránky dodavatele implantátů pro Česlkou republiku.

MED-EL MED-EL

 

Webové stránky rakouského výrobce kochleárních implantátů MED-EL

AudioNIKA s.r.o. AudioNIKA s.r.o.

 

Webové stránky firmy AudioNIKA s.r.o., která v ČR zajišťuje dovoz a servis kochleárních implantátů značky MED-EL

neslysi-cz.gif

NESLYŠÍ.CZ

 

Web pro všechny rodiče, kteří zjistí, že jejich dítě je kandidátem na kochleární implantát.

hlušounek

HLUŠOUNEK

 

Web Mgr. Silvie Benešové, jenž má tento cíl: navázat kontakty se spřízněnými dušemi nejen ze světa neslyšících, ale i ze světa slyšících a stát se mostem mezi oběma světy.

Českýklub ohluchlých

 

ČKO je neziskové občanské sdružení, které pomáhá především osobá m, které jsou postiženy náhlou ztrátou sluchu. Takto postižení lidé jsou zbaveni možnosti normální komunikace s okolím, nemohou poslouchat rozhlas, televizi, telefonovat a dostávají se do úplné izolace rodinné, společenské i pracovní.

 Česká Unie Neslyšících (ČUN) Česká Unie Neslyšících (ČUN)

 

Přáním autorů stránek je poskytnout Vám veškeré informace o činnosti České unie neslyšících. Česká unie neslyšících je nestátní a nezisková organizace, která sdružuje neslyšící z celého Česka. V současnosti má necelé 2000 neslyšících členů, přihlášených do šesti oblastních organizací: Brna, Kroměříže, Liberce, Ostravy, Prahy a Zlína.

 Česká Unie Neslyšících (ČUN) klub ohluchlých v České unii neslyšících
   oblastní organizace Praha

 

Klubové stránky s programem a diskuzí. V v České unii neslyšících - oblast Praha jsou ještě další kluby (šipky, joker, turisté, senioři), ale ty stránky nemají.

energizer

eSeznam (www.eSeznam.cz.cz)

 

Odkazový portál vytvořený zdravotně znevýhodněnými,
nejen pro ně.

Webové stránky nejen pro osoby s postižením

 

Malý internetový zpravodaj - články, reportáže, informace, řešení problémů, reakce čtenářů, atd. A také výběr odkazů na různé organizace s různým postižením a další vybrané odkazy...

Centrum služeb pro sluchově postižené Ústí nad Labem
Centrum služeb pro sluchově postižené (CESPO), dříve Severočeské sdružení neslyšících a nedoslýchavých, je neziskové a nepolitické občanské sdružení s plnou právní subjektivitou, které na základě dobrovolného členství sdružuje neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a další občany se sluchovou vadou, osoby zabý vající se péčí o ně a osoby sympatizující se sluchově postiženými.

Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID)

 

Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID) bylo zřízeno Ministerstvem zdravotnictví roku 1996 na ORL klinice UK 2. LF a Fakultní nemocnici Praze-Motole jako jediné pracoviště v České republice, které se zabývá problematikou kochleárních implantací u dětí a mladistvých do 18 let.

 SUKI SUKI

 

SUKI sdružuje rodiče dětí, které mají voperován kochleární implantát, dospělé uživatele kochleárního implantátu, odborníky zabývají cí se touto problematikou (lékaře, logopedy, techniky, speciální pedagogy) a ostaní občany se zájmem o tuto problematiku.

Anticer

 

Prodejna kompenzačních pomůcek a nejen to, také se dozvíte, co ještě nevíte.

Kompone

 

Prodejna kompenzačních pomůcek a nejen to, i zde se se dozvíte, co ještě nevíte.

 Internetová poradna Internetováporadna

 

Hlavně třeba právní rady, to se na Internetu špatně hledá. Tady je to raz dva.

www.helpnet.cz Helpnet.cz

 

Portál pro osoby se specifický mi potřebami, anotace s odkazy členěny do rubrik zrakové, sluchové, tělesné, mentální postižení, duševní nemoci, vnitřní nemoci, pomůcky, zaměstnává ní, bez bariér atd. Provozuje BMI sdružení ve spolupráci s AISO.

 Stránky 
www.humanisti.sk

Humanisti.sk

 

Nerobiť zle iným ľuďom.
Kto neberie ohľad na druhých, prehrešuje sa proti najzákladnejším zásadám mravného správania.

Portál veřejné 
správy Portálveřejné správy

 

Portál veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s ú řady veřejné správy. Portál je budován postupně v několika etapách a prozatím je ve zkušebním provozu.
Aktuálně naleznete v sekci Občané a Podnikatelé podporu, rady a doporučení pro řešení některých životních situací. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Odkaz Zákony umožňuje vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU.

zirafoviny Žirafoviny

 

Stránky autorky článku o sluchadlech
o všem možném i nemožném. O elektronice, bastlení, slyšení, vaření, povídání, životě a tak.

 Kráťův 
Srandovník Kráťův Srandovník

 

Povídky, společenské hry, šílená poradna, pivní test a pár ptákovin, coby různé cedule.

Goldcarp

 

Webové stránky neslyšícího rybáře

 

 

Když jsem stránku s odkazy dělal, nepodařilo se mi sehnat všechny kontakty, takže zbytek sem dávám pouze jako obrázky, že ty stránky existují. Nechci to vyhodit, když už jsem se s tím dělal. Pokud se mi ozvou webmasteři, udělám z toho odkaz.

 


Deafnet

 


D-Centrum Brno

 


Ticho

 


Pevnost

 


Neslyšící

 

 


 

úvod        nahorustranovzhled Kráťa 8/2003

 

 

 

Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela